Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Avrupa’da Staj İmkanı

17 Aralık 2019 1825
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Avrupa’da Staj İmkanı

T.C.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE AVRUPA’DA STAJ İMKANI

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

16 Aralık 2019                                  : Başvuru ve belge teslimi için başlangıç tarihi

06 Ocak 2020                                    : Başvuru ve belge teslimi için son tarih

07 Ocak 2019                                     : Sonuçların uio.nevsehir.edu.tr web sayfasında ilanı          

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara yurtdışındaki harcamalarına destek olacak şekilde hibe tahsis edilecektir.

Toplam 20 öğrenciye maksimum 3’er aylık hibe tahsis edilmesi planlanmaktadır.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn ,Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

400

 

BAŞVURU BELGELERİ

 

1. Başvuru formu

2. Türkçe Transkrip

3. Yabancı Dil Notunu Gösteren Belge (YDS, YÖKDİL VE YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen tüm sınavlar geçerli sayılacaktır. Baraj puan uygulaması bulunmamaktadır.)

 

Belgelerinizle birlikte Uluslararası İlişkiler Ofisine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

  • Staj yapılacak alan, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili olmalıdır.
  • Staj yapılacak olan kurumun öğrenci tarafından bulunması gerekmektedir.
  • Staj yapılacak olan kurumdan alınması gereken “Davet/Kabul Mektubu”, belirlenecek olan son tarihe kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmediği takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Kabul mektuplarının teslimi için belirlenen son tarih, ilerleyen günlerde web sayfamızda ilan edilecektir.
  • Sunulan Davet/Kabul Mektuplarının içeriğine bakılarak, staj faaliyetinin yararlanıcı adayının akademik alanıyla uygunluğu kontrol edilecektir.
  • Staj faaliyetinin en geç 31 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Staj faaliyeti minimum 2 ay sürmelidir.

       Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olmak,

       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

       Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak,

       Yükseklisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 not ortalamasına sahip olmak. (Sözü edilen minimum ortalamalar elde ediliyorsa, alttan dersin bulunması öğrencinin Erasmus'a başvurması için engel değildir.)

       Mezun durumundaki (henüz mezun olmamış ve akademik yılsonunda mezuniyet hakkı elde edecek olan) öğrencilerimiz başvuruda bulunabilir.

       Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?

       Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacağınız bir adet Türkçe transkriptiniz ile birlikte başvuru formunuzu i Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ediniz.

       Ön başvuru koşullarını sağlayan adaylara yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin “Asil Aday Öğrenci” olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi                       : % 50

Dil seviyesi :                                           : % 50

Daha önce hareketlilikten yararlanma:   (Toplam 100 puan üzerinden) – 10 puan

Yabancı dil sınavına başvurduğu halde girmeyen öğrenciden: – 5 puan

 

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)                : +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına                                                                  : +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında

Haklarında korunma,bakım veya barınma                                        : +10 puan

kararı alınmış öğrencilere

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz her bir faaliyet için)     : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                                 : -10 puan

 

      Daha önce Erasmus Plus Programından faydalanmaya hak kazanmış olmalarına rağmen belirtilen tarihten sonra feragat eden öğrencilerin toplam başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülecektir.

 

İlanda yer alan konuların dışındaki sorularınızla alakalı olarak.erasmus@nevsehir.edu.tr adresine e-posta gönderebilir ya da Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne uğrayabilirsiniz.

 

HİBELER

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn ,Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

400