Senato

Senato

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU
SENATO ÜYELERİ
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Rektör
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma KARİPCİN Rektör Yardımcısı / Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Uhdesinde
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL Rektör Yardımcısı / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alper ASLAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nimet KARATAŞ Semra ve Vefa Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Şahlan ÖZTÜRK Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ Eğitim Fakültesi Dekanı (Tedviren)
Doç. Dr. Duygu EREN Turizm Fakültesi Dekanı (Tedviren)
Doç. Dr. Sadettin BAŞTÜRK Hacı Bektaş Veli Arş. ve Uyg. Ens. Müdürü
Doç. Dr. Ersan KABALCI Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Sezer SORGUN Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Ebru GÜNEREN Turizm Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Avanos MYO Müdürü
Doç. Dr. Ahmet TANÇ Gülşehir MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Vedat AKTEPE Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç Dr. Soner METE Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Fatma SAÇLI UZUNÖZ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr.Bengü AKSU ATAÇ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇARBOĞA Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Elif EREN GÜLTEKİN Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Öğr. Gör. Ahmet Alparslan ERARSLAN 
Hacı Bektaş MYO Müdürü
Öğr.Gör. Muhammet ÖZALP Kozaklı MYO Müdür V.
Sibel AKBAŞ Genel Sekreter (Raportör)