Etik Kurulu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
ETİK KURULU
ETİK KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr. Şule AYDIN

Turizm Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İlahiyat Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof.Dr. Ali MEYDAN

Eğitim Fakültesi Dekanı (Üye)

Prof. Dr. Hakan Vahit ERKUTLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

ETİK KURULU İLETİŞİM

Genel Sekreterlik 

Özlem ALTAN    Dahili:12012

Esra İNANÇ VURAL Dahili: 12018

DÖKÜMANLAR

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Etik İhlali Başvuruları İş Akış Şeması için tıklayınız

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar İş Akış Şeması için tıklayınız

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formları için tıklayınız