Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Rektör
Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fatma KARİPCİN

Rektör Yardımcısı / Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Uhdesinde

Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL

Rektör Yardımcısı / Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Zülfikar DURMUŞ

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İlyas GÖKHAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Alper ASLAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Doç. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ Eğitim Fakültesi Dekanı (Tedviren)
Doç. Dr. Duygu EREN Turizm Fakültesi Dekanı (Tedviren)
Prof. Dr. Lütfi Gürkan GÖKÇEK Üye
Sibel AKBAŞ Genel Sekreter (Raportör)