Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kursu İçin Kayıtlar Başladı...!

17 May 2017 1563
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Kursu İçin Kayıtlar Başladı...!

Kursun Adı:          Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)

Süresi:                    8 Saat / 3 Gün  (24 Ders Saati)

Eğitmeni:               Proje Döngüsü Yönetimi Eğitmeni Mustafa YILDIZ

Ön Kayıt Tarihi :  15 Mayıs - 06 Haziran 2017 tarihleri arasıdır.

Eğitim Günleri :    07-08-09 Haziran 2017


        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi (NEVSEM) ile Atlantis Davranış Bilimleri Merkezinin ortak çalışması olan ”Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’’ kursu için ön kayıtlar başlamıştır.

 Program Hakkında 

        Bu Eğitim (STK) Sivil Toplum Kuruluşları’ nın KOBİ’lerin, Kamu Kurumlarının, Üniversitelerin Fakülte, Meslek Yüksek Okulları ve bu kurumlardaki Akademisyenlerimizin Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Tubitak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve fon veren diğer ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik projelerini yazabilmeleri için gerekli bilgi, yöntem ve uygulama eğitimini kapsamaktadır.

     Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları ve diğer fon veren kuruluşlara proje başvurusu yapmak için gerekli olan proje yönetimini, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını, ayrıntılarıyla inceleyerek uygulama adımları ile gerçekleştirilecek bir eğitim programıdır.

 Eğitim Programının Amaçları

        Avrupa Birlğine katılım sürecinde , Türkiye’ye verilen katılım öncesi finansal veteknik desteğin en verimli biçimde kullanılması ve bu amaçla da kapasite artırımının gerçekleştirilebilmesidir. Katılımcılar kurumları adına proje döngüsü konusunda elde ettikleri bilgilerle proje paşvurusu, yönetimi, izleme ve değerlendirilmesi konusundakibilgilerini uygulayacaklardır.

  Metodoloji

      Sunumlar, Vakaanalizleri, Etkileşimliörneklemeler, soru-cevap, uygulamalı proje hazırlama ile eğitimin objektif olarak değerlendirilmesi ve sonuçların süreç iyileştirmede kullanılması. 

Eğitimin İçeriği

      Proje Döngüsü Yönetimi ve Uygulamaları, Katılım öncesi finansal ve teknik destek programlarının tanıtılması ve teknik kavram ve süreçlerin sunumu ile uygulamaya yönelik eğitim verilmesi.


Proje ve Proje Yönetiminin Tanımlanması

Proje ve Programlar Arasındaki Farklar

 

Ø  Proje Döngüsü Yönetimi

Ø  Sorun Analizi

Ø  Paydaş(lar) Analizi

Ø  Hedef Analizi

Ø  Strateji Analizi

Ø  Mantıksal Çerçeve Analizi

Ø  AB Mali Kaynaklarını Anlamak: Hibe Yardımlarına Genel Bir Bakış

Ø  HibeYardımları Teklif Çağrıları

Ø  Katılım Şartları ve Katılımcı Kılavuzlarını Doğru Anlamak

Ø  Başarılı Başvuru Formu Doldurma

 

NOT: Eğitimlerimiz 20 şer kişilik guruplarla sınırlı olup başvurular şahsen yapılacaktır.

  

 Başvuru Adresi : Yeni Mah. Lale Cad. Kat:1/16

Yaylaklı İşhanı/ Atlantis Davranış Bilimleri Merkezi

Tel: 0533 551 41 06 – 0 533 718 84 86

Faks : 0 384 213 55 21 

e-posta : atlantisegitim@hotmail.com