Rektörümüzün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

14 Temmuz 2017 2135
Rektörümüzün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

İnsanlık tarihi boyunca kurulan devletler, imparatorluklar elbette pek çok kalkışmaya şahit olmuştur, kendi tarihimiz özelinde bile son iki yüzyıl isyan ve darbe örnekleriyle doludur. Ancak şüphe yok ki bunların çok azı 15 Temmuz 2016’da bu ülkenin karşılaştığı ihanet ile boy ölçüşebilir. Geride bıraktığımız yarım yüzyılda son derece planlı ve sinsi bir şekilde yapılandığı anlaşılan, ülkemizin kurumlarına sızan, bürokraside kendine yer eden, ticarette azımsanmayacak büyüklükte bir ekonomiyi yönetir hale gelen, yurt dışında yüzü aşkın ülkede okullar kurarak dünya çapında bir tehdit haline gelen Gülen casus çetesi, Türk insanının, başta mukaddes dinimiz İslam olmak üzere, milli, manevi değerlerini de istismar ederek ve milletimizin bu en hassas duyguları üzerine bir yapı oluşturarak kendi sinsi planlarını uygulamaya girişmiştir.

Ülkede yönetimi ele geçirmek adına türlü entrikalar, yasadışı dinlemeler yapan, tehdit, şantaj, suikast dahil her türlü melaneti sergileyen, adına tedbir dedikleri bir yöntemle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Siyaset kurumlarımız dahil olmak üzere medya, eğitim, emniyet, bilişim ve burada sayamayacağımız pek çok alanda faaliyet gösteren bu çete zikredilen yollarla amacına ulaşamayınca kanlı bir darbe girişimiyle bunu başarmaya çalışmıştır.

Her türlü ihaneti ustalıkla hesap eden bu terör örgütü, milletin zor zamanlarda birlik olup gerekirse narin bedenini tankların altına yatırabileceğini, kurşunlara siper edebileceğini hesap edememiş ve nihayetinde milletin çelikten iradesine teslim olmuştur.

Aradan geçen bir yılda edindiğimiz tecrübe ile artık çok iyi biliyoruz ki Ülkemizin karşılaştığı ihanet, eğer başarılı olsaydı, sonuçları itibarıyla belki de tarihimizin en yıkıcı kalkışması olabilecek büyüklükteydi ve yaşadığımız sadece darbe değil, bir işgal ve istila projesiydi.  

Şükür ki darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren neler olduğunu ve sonuçlarını kısa süre içerisinde idrak ederek anında tepki gösteren milyonlarca insan tek vücut olarak inanılmaz bir dayanışma ve direniş örneği sergilemiştir. 

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu millet, o gece bütün farklılıklarını bütün çatışmalarını, bütün ayrılıklarını bir yana  bırakarak bir araya gelmiş, çok daha ulvi bir amaç uğruna, vatanın selameti uğruna eşsiz bir feraset örneği sergilemiş, gösterdiği kahramanca direnişle kendi geleceğini ve ülkesinin mevcudiyetini muhafaza etmiştir.

Bizler, 15 Temmuz’u hayatımız boyunca unutmayacağız. Yaşadıkça bu millete acımasızca kurşun sıkan hainleri lanetleyecek, canları pahasına direnen insanlarımızı ise hayırla anacağız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu aziz millet karşısında saygıyla eğiliyor, şehitlerimizi hasret ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. 

                                                                  Prof. Dr. Mazhar BAĞLI
                                                                                             Rektör.......