2017 ÖSYS Kayıtları Hakkında Duyuru

14 Ağustos 2017 204
2017 ÖSYS Kayıtları Hakkında Duyuru

2017 ÖSYS ile Üniversitemize Yerleşen Adayların Kayıtlarına İlişkin Duyuru

Kişiye Özel Kayıt Bilgilendirme ve Kayıt Durumu Sorgulama

İçin Tıklayınız

Üniversitemize yerleşen adaylardan aşağıda yazılı olan programları kazananlar dışındakiler kayıtlarını 11 - 16 Ağustos 2017 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden erişilen e-Devlet anakapısı üzerinden, şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabileceklerdir. e-Devlet üzerinden kayıt yapabilmek için gerekli olan şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Süresi içinde (11 - 16 Ağustos 2017) e-Devlet üzerinden kayıt yapmayan adayların kayıt yapabilmeleri için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde 14 - 18 Ağustos tarihleri arasında şahsen veya kanuni temsilcileri (noter onaylı vekaletname) aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Şahsen kayıt yapılması zorunlu olan programlar:

Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

 • Kayıt tarihi : 14-18 Ağustos 2017
 • Kayıt yeri : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde
 • İstenen Belgeler :
  • Lise Diploması
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor
  • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak
 • Uçuşa elverişlidir raporu veren hastanelerin listesi : http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/4776-havacilik-tip-merkezi-amc-aeromedical-center

Avanos Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı

 • Kayıt tarihi : 14 - 18 Ağustos 2017
 • Kayıt yeri : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde
 • İstenen belgeler :
  • Tam teşekküllü resmi bir hastaneden "Özel Güvenlik Görevlisi Olur, bu mesleği yapmak için fiziksel ve ruhsal engeli bulunmamaktadır" ibareli ve Boy şartını gösteren (erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmaması gerekir) heyet raporu
  • Adli makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi
  • Lise diploması

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Programı

 • Kayıt tarihi : 14 - 18 Ağustos 2017
 • Kayıt yeri : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde
 • İstenen belgeler :
  • Tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen “Hemşire Olur” ibareli heyet raporu
  • Lise diploması

Kayıtlarla ilgili notlar :

 • Şahsen kayıtlarda adayların lise diplomalarının asıllarını getirmeleri gerekmektedir.
 • Liseden mezun olabilmek için Bütünleme veya tek ders sınavına girecek olan adayların geçici kayıtları yapılacak olup, 29 Aralık 2017 tarihine kadar lise diplomalarını ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar lise diplomasını getirmeyenlerin kayıtları silinecektir
 • Başka bir örgün programda kayıtlı olmayan birinci öğretim öğrencileri herhangi bir ücret yatırmayacaktır. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, öğrenim ücretlerini ders kayıtları sırasında 05 - 10 Eylül 2017 tarihleri arasında, Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerinden öğrenci numaralarını kullanarak yatıracaklar.
 • Bütün öğrenciler (hazırlık sınıfı dahil) ders kayıtlarını 5-10 eylül tarihleri arasında https://ubs.nevsehir.edu.tr/ adresinden yapacaktır. Öğrenci numaranızı öğrenci bilgi sistemindeki Öğrenci No Sorgula kısmından öğrenebilirsiniz. Sisteme ilk girişte şifreniz TC Kimlik numaranız olarak belirlenir. Dersler 11 Eylül'de başlayacak olup, hazırlık sınıfı sınavları ve yabancı dil muafiyet sınavları ile ilgili olarak akademik takvime bakınız. 
 • Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
 • Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler 14 – 18 Ağustos Tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak da kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

İletişim : ogrenci@nevsehir.edu.tr

Fakülte / Meslek Yüksekokulu Telefon e-Posta
AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 511 56 76  avanosmyo@nevsehir.edu.tr
EĞİTİM FAKÜLTESİ 0 384 228 10 00  egitim@nevsehir.edu.tr
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0 384 215 39 00  fef@nevsehir.edu.tr
GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 411 35 30  gulsehirmyo@nevsehir.edu.tr
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0 384 441 34 55  gsf@nevsehir.edu.tr
HACIBEKTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 441 34 32  hbmyo@nevsehir.edu.tr
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0 384 228 10 00  iibf@nevsehir.edu.tr
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0 384 228 10 00  ilahiyat@nevsehir.edu.tr
KOZAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 471 45 75  kozaklimyo@nevsehir.edu.tr
MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 228 11 40  myo@nevsehir.edu.tr
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0 384 228 10 00  mmf@nevsehir.edu.tr
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 384 228 10 00  shmyo@nevsehir.edu.tr
SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU 0 384 215 23 80  syo@nevsehir.edu.tr
TURİZM FAKÜLTESİ 0 384 228 11 30  tf@nevsehir.edu.tr
ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ MYO 0 384 341 44 21  urgupmyo@nevsehir.edu.tr