2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 35. Madde Kapsamında Görevlendirilen (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

01 Aralık 2017 1870
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 35. Madde Kapsamında Görevlendirilen (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemize atanıp 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. Maddesi ile başka bir üniversiteye kadrosu aktarılan Araştırma Görevlilerinin aynı Kanun’un 33/a maddesi kapsamına geçmek istemeleri halinde aşağıdaki dilekçeyi doldurarak, Öğrenci Belgeleri ve (tez döneminde olanların) danışman onayının eklenerek 06.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemizdeki birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

Dilekçe örneği için tıklayınız.