Rektörümüzün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

09 Ocak 2018 1674
Rektörümüzün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

Günümüz toplumlarında, düşünce ve ifade özgürlüğünün en somutlaşmış biçimi olan basın; evrensel olarak demokrasilerin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Basın; hem kamuoyunun oluşmasını, hem de oluşan kamuoyunun kendini ifade edebilmesini sağlayan önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Nitekim “basın özgürlüğü” ayrı bir özgürlük alanı olarak tanımlansa bile esasen bunu, “kişi hak ve özgürlükleri” kapsamında değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Böylesine önemli bir konumda görev yapan, ülkede ve dünyada olup biten olaylar hakkında bilgi edinmemizi sağlayan gazeteciler de bu sürecin en önemli aktörleridir. Bu itibarla; “doğru haber verme, kişi hak ve özgürlüklerine saygı, tarafsız yayın yapma” gibi, basın etik ilkelerine uymak, kademeli olarak toplumu etkileyen dinamiklerin de belirleyicileridir. Çünkü bireyler ve toplumlar, ancak “doğru bilgiye” sahip olduklarında sağlıklı bir gelişim gösterebilirler.

Bu düşüncelerle; mesleğini büyük fedakarlıklarla icra eden tüm basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; sağlık, selamet ve başarılar diliyorum.