30 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak Olan Ara Dönem Sınavları Tarih Değişikliği

15 Mart 2019 945
30 Mart 2019 Tarihinde Yapılacak Olan Ara Dönem Sınavları Tarih Değişikliği

30 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan dönem içi sınavlar, yerel seçimlerle aynı tarihe denk geldiğinden  Üniversitemiz Senatosunun kararı ile 6 - 12 Nisan tarihlerine alınmıştır. Ayrıntılı sınav programları akademik birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır.