Lojman Duyurusu

03 Ocak 2020 1423
Lojman Duyurusu

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 1. fıkrasına istinaden lojman başvuru listesi güncellenecektir. Başvuru yapacak akademik ve idari personelin, 06 Ocak 2020 tarihinden itibaren NEVÜ sistemde yer alan Lojman Başvurusu linkinden veya https://sistem.nevsehir.edu.tr/lojman’dan giriş yaparak oluşturacakları lojman başvuru formunu doldurup imzalı olarak görev yaptıkları birimlerine en geç 17 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Birimlerin kendilerine teslim edilen başvuru formlarını en geç 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00’a kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. (Birimler, EBYS’den üst yazı yazacak ve formların asıllarını göndereceklerdir.)

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                       Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

                                                                                                           Rektör Yardımcısı

Konut Tahsis Komisyonu Başkanı