Rektör Bağlı’nın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

10 Ocak 2020 1392
Rektör Bağlı’nın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

Günümüz toplumları; farklı tekil unsurlardan oluşan geniş bir çoğulluk hakikati ile yapısal varlığını ve gelişimini sürdürmektedir. “Çoğulcu toplum” da denilen bu yapıda farklılıkların saygı kültürü içerisinde kendilerini var kılma ve geliştirme hakları yanında; kendilerinin dışındaki farklılıklara da dürüstçe saygı ve hak verme sorumlulukları bulunmaktadır.

Günümüz toplumlarında basın; toplumdaki tüm unsurların kendi kanaatleri ile özgürce toplumsal istişare ve müzakereye katılmaları, “kamuoyu” kavramı ile toplumsal “ortak kanaat” üretimi ve tüm bu kanaatlerin tahrif edilmeksizin yansıtılması gibi çok önemli işlevleri yerine getirme görevine haizdir.

Böylesine önemli bir konumda görev yapan, ülkede ve dünyada olup biten olaylar hakkında bilgi edinmemizi sağlayan gazeteciler de bu sürecin en önemli aktörleridir.

Bu itibarla; “doğru haber verme, kişi hak ve özgürlüklerine saygı, tarafsız yayın yapma” gibi, Basın Ahlak Esaslarına uymak, toplumun sağlıklı gelişimi ve tekamülünü etkileyen dinamiklerin de belirleyicileridir. Çünkü bireyler ve toplumlar, ancak “tahrif edilmemiş,  doğru” bilgilere sahip olduklarında sağlıklı gelişim ve tekamül gösterebilirler. 

Mesleklerini büyük fedakarlıklarla icra eden tüm basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor; sağlık, selamet ve başarılar diliyorum.