Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı

17 Ocak 2020 502
Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıcı: 3 Şubat 2020

Başvuru Bitişi: 17 Şubat 2020

Sonuçların İlanı: 21 Şubat 2020

Başvuru Belgeleri

1) Başvuru Formu (Form için tıklayınız.)

2) Puan Çizelgesi (Form için tıklayınız.)

3) Yabancı Dil Belgesi

4) Kabul Mektubu veya ön kabul belgesi (Karşı kurum ile yapılan e-posta yazışmasının çıktısı)

 (Hareketliliğin 12 Şubat 2021 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Kabul mektubu alırken bu hususa dikkat ediniz. Faaliyetin gidilecek olan kurumun akademik takvimine uygun şekilde planlanması ve tatil dönemlerine denk gelmemesi gerekmektedir.)

Başvurunun kabul edilmesi için yukarıda belirtilen 4 belgenin Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

* Başvuru yapabilmek için bölümünüzün personel ders verme hareketliliği kapsayan Erasmus+ İkili anlaşması olması gerekir. Başvuru yapmadan önce lütfen https://uio.nevsehir.edu.tr/tr/erasmus-anlasmali-universiteler linkinden bölümünüzün anlaşmalarını kontrol ediniz.

* Üniversitemizde ders verme yükümlülüğü olan akademik personel olmanız gerekir.

* Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

* Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Değerlendirme

* Başvurular Üniversite Erasmus+ Komisyonunda değerlendirilir. Adaylar, puan çizelgesindeki toplam puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda da asil ve yedek adaylar belirlenir.

* Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir

* Asil ve yedek adayların listesi Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasında yayınlanır.

* Hareketliliğe seçildiği halde hareketlilikten vazgeçen adaylar feragat dilekçesi ile bu durumu Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne bildirmelidir.

* Feragat olması durumunda sıra yedek aday listesine geçer.  

* Kabul mektubunun ıslak imzalı halinin hareketlilik öncesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda gidilecek olan kurumun kabul mektubun taranmış halini doğrudan erasmus@nevsehir.edu.tr e-posta adresine göndermesi gerekmektedir. Islak imzalı kabul mektupları haricinde, sadece karşı kurumdan doğrudan ofisimize gelen resmi kabul mektupları dikkate alınacaktır.  Her durumda, kabul mektubunun ıslak imzalı halinin en geç hareketliğin tamamlanmasıyla birlikte Ofis’e teslim edilmesi gereklidir.

* Kabul belgesinde faaliyetin türü, tarih aralığı ve kaç saat ders verileceği mutlaka belirtilmelidir.

Hibelendirme

* Üniversitemize tahsis edilen mevcut hibe kapsamında 13 akademik personelimizin faaliyetten hibeli olarak faydalandırılması öngörülmektedir. Ancak her ülke için tahsis edilen hibe miktarı/ seyahat desteği farklılık gösterdiğinden dolayı ön başvurular alındıktan sonra yapılacak olan bütçe hesaplaması sonrasında Uluslararası İlişkiler Ofisi belirtilen kontenjanı azaltma veya artırma hakkını saklı tutar.

* Ofisimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 7 iş günü olarak sınırlandırmıştır. Seyahat edilen günler için personele hibe tahsis edilebilecektir. Gidilecek ülkeye göre verilecek günlük hibe miktarı aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 

* Seyahat günleri haricinde faaliyet gerçekleştirilmeyen ya da ders verme hareketliliği ile ilgisi bulunmayan faaliyetlerin gerçekleştirildiği günler için hibe ödemesi yapılmayacaktır.

* Seyahat desteği, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı ile Nevşehir ve gideceğiniz kent arasındaki mesafe dikkate alınarak yapılacaktır.

Mesafe Hesaplayıcı:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Mesafe Bandı ve Seyahat Destek Miktarları:

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000-2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500

 

 

* Hareketlilikten hibeli olarak faydalanmaya hak kazanan personele hareketlilik öncesinde hak ettiği tahmini toplam hibenin %80’i verilecek olup, dönüş evraklarını teslim ettiğinde kalan %20’lik ödemesi yapılacaktır.

* Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyete başlamadan önce ödenecek hibe
miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış
öğretim programı dikkate alınır

* Öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında faydalanıcının en az 8 saat ders verdiği açıkça görünmediği takdirde hibe ödemesi yapılmaz.

* Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğindedir ve yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

* İsteyen personel maddi destekten feragat ederek hareketlilikten faydalanabilecektir.

* Ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel,
zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan personelimiz, rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya yönelik Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteğinden faydalanabilecektir. Bilgi için lütfen Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

* Faaliyetten faydalanan personelin dönüşünü takiben, kalan ödemenin yapılabilmesi için, "öğretim programı" ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen "katılım sertifikası", uçuş kartları ve pasaport giriş-çıkış tarihleri dikkate alınır.

 

Hibe Kesintisi ve İadesi Yapılacak Durumlar

* Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (Katılım Sertifikası, uçuş kartları, pasaport giriş-çıkış sayfaları) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

* Hareketliliğin gerçekleşmemesi durumunda yapılan tüm ödemeler yararlanıcıdan geri alınır.

 

Diğer Hususlar

* Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan personelimizin hareketliliği gerçekleştireceği tarihleri kapsayacak şekilde idari izin alması gerekmektedir. Bu prosedür, personelin kendi birimi üzerinden yapması gereken ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bağımsız bir süreçtir. İdari izin sürecinde yaşanacak herhangi bir problemden dolayı Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumlu tutulamaz.

* Konferans katılımları faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

* Seçilen personele ülkeye göre belirlenen günlük/haftalık maddi destek sağlanacak ve seyahat
giderine destek olacak şekilde ödeme yapılacaktır.

 

Bilgi için: erasmus@nevsehir.edu.tr