Meslek Yüksekokulu Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Verilen Ek Sınav Hakkı İle İlgili Duyuru

20 Ocak 2020 509
Meslek Yüksekokulu Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Verilen Ek Sınav Hakkı İle İlgili Duyuru

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini (8 yarıyılı) doldurmuş olan öğrencilerimize; devam şartını sağlayıp başarısız oldukları bütün derslerden, iki ek sınav hakkı verilmiştir.

2. Sınavlara Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2020 cuma günü mesai saati bitimine kadardır.

3. Başvuru aşağıdaki form doldurularak,  kayıt danışmanına onaylatmak suretiyle elden teslim ile yapılacaktır.  Elden teslim imkânı bulamayan öğrenciler, doldurdukları formu son başvuru tarihine kadar taahhütlü posta/kargo yoluyla da gönderebilirler. Başvuru formunu faks ile ulaştıran öğrencilerimizin haklarını kullanabilmeleri için girecekleri ilk sınavdan önce ıslak imzalı orijinal formu danışmanlarına teslim etmeleri gerekir.

4. Başvuruları kabul edilen öğrenciler için;

 a) Birinci Sınav           : 27-28 Ocak 2020 tarihleri arasında,

 b) İkinci Sınav            :  29-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

5. Aynı durumda olup, hiç almadıkları ve devamsızlık sebebiyle başarısız oldukları ders sayısı 6 ve daha fazla olan öğrencilerin ek sınav hakkı bulunmamaktadır.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.