Akademik Teşvik Takvimi Son Hali

20 Ocak 2020 1170
Akademik Teşvik Takvimi Son Hali

Yükseköğretim Bilgi Sisteminde meydana gelen aksaklıktan dolayı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi komisyonumuzca revize edilmiş olup, aşağıda yer almaktadır.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

20-21 Ocak 2020

Akademik Teşvik başvurularının öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapılması

22-27 Ocak 2020

Başvuruların Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirilerek Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

30 Ocak 2020

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca gönderilen başvuruların değerlendirilerek Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilmesi.

06 Şubat 2020

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen sonuçlara itiraz için son gün

07 Şubat 2020

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından kesin karara bağlanması için son gün