2020 Yılı İçerisinde Lojmandan Yararlanma Hakkı Dolan/Dolacak Personel Listesi

20 Ocak 2020 1123
2020 Yılı İçerisinde Lojmandan Yararlanma Hakkı Dolan/Dolacak Personel Listesi

UNVANI ADI SOYADI LOJMAN TAHSİS BİTİŞ TARİHİ
Prof. Dr. Abdulkadir UZUNÖZ 31.12.2019
Dr. Öğretim Üyesi Sırrı Cem DİNÇ 31.12.2019
Dr. Öğretim Üyesi Tayfun CAYMAZ 06.03.2020
Öğr. Gör. Yasin KIZILAY 31.12.2019
Öğr. Gör. Ahmet Alparslan ERARSLAN 29.09.2017
Fatih Mehmet SÜRMELİ 10.12.2019
Hülya ÇALKAN 10.12.2019

         Yukarıda ismi verilen Üniversitemiz personelinin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi'nin  16. maddesine göre oturmakta oldukları lojman konutları boşaltarak konutu ve anahtarını Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı düzenlenmek suretiyle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.   

         Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.        

Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Konut Tahsis Komisyonu Başkanı