Bezirhane Buluşmaları 2020 Ocak Ayı Etkinliği

27 Ocak 2020 731
Bezirhane Buluşmaları 2020 Ocak Ayı Etkinliği

Üniversitemizin paydaşı olduğu 'Bezirhane Buluşmaları' Ocak ayı etkinliği 28 Ocak 2020 Salı günü Saat 18.00'da Argos Otel'de düzenlenecektir. Ocak ayı etkinliğimizde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker "Anadolu Selçuklu Sanat ve Mimarisinde Sembolizm" temalı bir sunuş gerçekleştirecektir.

Katılım Ücretsiz Olup Rezervasyon İçin

Argos in Cappadocia: 0384 219 31 30 

Prof. Dr. Ali Uzay Peker, Anadolu Selçuklularının mimaride kullandığı figürlerin simgelediği anlamlar üzerine  çalışmakta olan bir akademisyendir. Anadolu Selçuklu mimari süslemesinin içerdiği insan, hayvan ve bitki figürleri, süsleme motifleri olmalarının ötesinde, birer anlam yüklü simgedirler ve bu simgelerin mimari bütünlük içerisindeki anlamı fazla çalışılıp tartışılmamıştır. Prof. Peker bu konuya odakladığı araştırmalarında, bir taraftan bu anlamları açıklayan analizler yapmakta, diğer yandan da bunların Ortaçağ ve öncesinde yaşamış insanın evren anlayışı ile uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Prof. Ali Uzay Peker, Kapadokya içinde birçoğumuzun aşina olduğu ama süsleme zannettiği birçok figür ve mekanın gerçekte neyi anlatmaya çalıştığı konusundaki bilgilerini bizimle paylaşacak.

 Sn. Peker'in Özgeşmişi: 

Prof. Dr. Ali Uzay Peker İstanbul Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, yüksek lisans ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Sanat Tarihi doktora programı mezunudur. Kendisi Kanada Mimarlık Merkezi’nin uluslararası bursunu kazanarak Montreal’de doktora sonrası araştırma yapmıştır. 1991 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde çalışmaktadır. Üniversitede dekan yardımcılığı, akademik komisyon üyelikleri, fakülte kurulu üyeliği v.b. pek çok görevde bulunmuştur. Ayrıca AB Horizon 2020 proje değerlendirme uzmanıdır.  Ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Peker Bologna Uzmanı olarak çalışmış, ayrıca pek çok uluslararası projenin kurum koordinatörlüğünü yapmıştır. Halen ODTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır. Çalışma alanları, erken İslam, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Barok, Rokoko ve mimari sembolizmdir.