NEVÜ Eğiticilerin Eğitimleri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici’nin Katılımı ile Devam Ediyor

28 May 2020 1089
NEVÜ Eğiticilerin Eğitimleri Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici’nin Katılımı ile Devam Ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) koordinatörlüğünde eğiticilerin eğitimi programlarının üçüncü konuğu Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici olacak. 

29 Mayıs 2020 Cuma günü saat: 21:00’da konuk olacak olan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici, “Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Özellikleri: Destekler, Engeller, İhtiyaçlar” üzerine konuşacak.

Üniversite eğitimi bireyi bir bütün olarak geleceğe hazırlarken aynı zamanda gençlerin kariyer geleceğine de yön vermektedir. Nihayetinde üniversite sonrası öğrenciler güçlü bir kariyer fırsatına erişmek ve mesleklerini üniversite eğitimlerinde aldıkları bilgi çerçevesinde icra etmek istemektedirler. Özellikle pandemi süreci farklı sektörlerde değişim ve dönüşüm meydana gelmektedir. Bazı sektörlerde daralmalar meydana gelirken bazı sektörlerde yeni atılımlar gerçekleşmektedir. Bu dönemde uzaktan eğitim süreçleri ile bir yandan var olan bilgi birikimini öğrencilerine aktarmaya çalışan üniversiteler bir yandan da bu değişim ve dönüşümde öğrencilerinin önünde bulunan engelleri, fırsatları ve ihtiyaçları doğru analiz edip kısa ve orta vadede öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri onlara kazandırmaya çalışmaktadır. Bu süreci doğru analiz edip gerekli önlemleri alan üniversiteler ve bölümler öğrencilerinin eğitimleri için bu kriz ortamını fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Peki ya bir bütün olarak üniversitelerimiz akademik ve idari kadrosuyla, öğrencisiyle bu krizi bir fırsata çevirmeye hazır mı?

Hasan Eşici kimdir?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR bölümü öğretim üyesi Hasan Eşici 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi PDR bölümünde lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2007, doktora derecesini 2014 yılında Gazi Üniversitesi PDR bölümünde tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildiri çalışmalarının yanı sıra çok sayıda araştırma ve uygulama projesinde görev almıştır. Psikolojik ihtiyaçlar, kariyer gelişimi, İlişki kalitesi, pozitif genç gelişimi, yaşam becerileri çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.