NEVÜ MYO İstişare Toplantılarının Yedincisi Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Ev Sahipliğinde Çevrimiçi (Online) Olarak Gerçekleştirildi

02 Ekim 2020 2549
NEVÜ MYO İstişare Toplantılarının Yedincisi Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Ev Sahipliğinde Çevrimiçi (Online) Olarak Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğünün Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürleriyle başlattığı istişare toplantılarının yedincisi çevrimiçi (online) olarak, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu (MYO) ev sahipliğinde yapıldı.

Teknik alt yapısı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ NUZEM) tarafından sağlanan çevrimiçi (online) istişare toplantısına NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Sağlık Hizmetleri MYO, Acıgöl Teknik Bilimler MYO, Avanos MYO, Gülşehir MYO, Hacıbektaş MYO, Nevşehir MYO, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO, Kozaklı MYO, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürleriyle birlikte bazı Araştırma Merkezi Müdürleri, Daire Başkanları ve davetli konuşmacı olarak ise;  Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO binalarının yapımını gerçekleştiren hayırsever Hamza Ertaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Elif İlhan ve Nevşehir KOSGEB İl Müdürü Ali Usta katıldı.

Toplantının açılısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Üniversite Rektörlüğü tarafından MYO’larda yüz yüze başlatılan ancak pandemi nedeniyle çevrimiçi (online) olarak yapılan istişare toplantılarının bugüne kadarki süreçte oldukça verimli geçtiğini, artan katılım ve sunum gerçekleştiren davetli konuşmacılar aracılığı ile de toplantıların daha da zenginleştiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koordinatörlüğünü Hacıbektaş MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek yürüttüğü toplantının ilk konuşmacısı Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO binalarının yapımını gerçekleştiren Hayırsever Hamza Ertaş oldu. Ertaş, okul yapma düşüncesinin nasıl oluşup geliştiğini, yaşanılan zorluklara rağmen bugünkü gelinen durumdan memnuniyetini ve en büyük arzusunun okulun açılışını ve tam olarak faaliyete geçtiğini görmek olduğunu belirtti.

Toplantıya ev sahipliği yapan ve okulun yürüttüğü faaliyetler ile birlikte, 2020 yılı ve sonrasına dair yapılan hazırlıklara değinen Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kekilliğoğlu ise, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş tarım ve Hayvancılık MYO’nun kuruluş süreci, sosyal tesis ve derslik bloğu olarak iki binaya sahip olan okulun fiziki koşulları, derslik, oda, laboratuvar, sosyal alan, uygulama alanı vb. olanakları,  akademik ve idari yapılanma ihtiyaçları, mevcut açık olan ve gelecekte açılması ve öğrenci alınması planlanan bölüm ve programların açılma gerekçeleri, bunların yöredeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimine katkısına değindi. Kekillioğlu ayrıca,  öğrencilerin barınma ve ulaşım başta olmak üzere karşılaşabilecekleri çeşitli sorunların çözümüne dair yapılan ve yapılması planlanan  işbirliği ve istişare ziyaretleri  hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya davetli konuşmacı olarak katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Elif İlhan da,  “Değişen Yükseköğretim Bağlamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Geleceği” konulu sunumda bulundu.  İlhan değişen yükseköğretim bağlamını, geleceğin üniversitelerinin nasıl şekilleneceğini, yükseköğretimde öğrenme-öğretme niteliğindeki gelişim ve değişimleri, üniversite, öğrenci ve akademisyenler bağlamında sorun ve fırsatları,  lisans – ön lisans eğitiminde ki genel eğilim ve uygulamalardan ve bunların genel olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine ve bölgede tarım ve hayvancılık alanında eğitim-öğretim gerçekleştirecek olan Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO’ na yansımalarının nasıl olması gerektiği konularına vurgu yaptı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Nevşehir İl Müdürü Ali Usta,  üniversite-sanayi işbirliği sürecinin olumlu gelişmelerine ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile gerçekleştirilebilecek olası işbirliklere değindi. İl Müdürü Usta konuşmasında KOSGEB İl Müdürlüğü olarak yürüttükleri kurumsal faaliyetlere de yer verdi.

 NEVÜ MYO istişare toplantılarının yedincisi değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.