2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre (GANO) Yatay Geçiş Hakkında

27 Temmuz 2021 1071
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başarı Durumuna Göre (GANO) Yatay Geçiş Hakkında

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU HAKKINDA

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarına Kurumlar Arası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1.   Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından  ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile  son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3.  Yatay  geçiş için öğrencinin;

     a) Kayıtlı olduğu  kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
     b) Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistem için en az 2.30 ve 100’lü sistem için en az 60 olması gerekir.
     c)
Disiplin cezası almamış olması gerekir.

 4.  İlan edilen kontenjan başvuruları genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre sıralanır.

      Aynı usulle kontenjan kadar yedek sayısı belirlenip ilan edilir. 

5.    Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Lisans Kontenjanları

Önlisans Kontenjanları

               B-İSTENEN BELGELER

1.      Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren

         belge (Not Çizelgesi)

2.      Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Öğrenci belgesi veya not çizelgesinde

         belirtilmediği takdirde,)

3.      Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin

         içerikleri. 

4.      Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi (zorunlu hazırlık sınıfı bulunan diploma programı öğrencileri için)

                   C-BAŞVURU TARİHLERİ 

Üniversitemiz bölüm ve programları için başvurular belgeler tamamlanmış olarak,                      

02-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular http://aday.nevsehir.edu.tr/ web adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

Üniversitemiz Akademik Birimleri değerlendirmelerini; 16-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 

         D- KAYIT TARİHLERİ 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ        : 23-27 Ağustos 2021

YEDEK KAYIT TARİHLERİ      : 31 Ağustos-1 Eylül 2021

Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarını kullanmış sayılacaklardır. 

NOT: Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam edecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1.   Birinci öğretim diploma  programlarından birinci öğretim diploma  programlarına yatay geçiş yapılabilir.

2.  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay  geçiş yapılabilir.

     Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk

      %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına

     kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.