2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (EK MADDE 1) Yatay Geçiş Hakkında

27 Temmuz 2021 753
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (EK MADDE 1) Yatay Geçiş Hakkında

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYLI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU HAKKINDA

           2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Lisans ve Önlisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişikliği uyarınca, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarına Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

         İSTENEN BELGELER

  1. 1.    Öğrenci belgesi
  2. 2.    Not durum belgesi (Transkript)     
  3. 3.    Müfredat ve ders içerikleri                                                
  4. 4.    Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
  5. 5.    ÖSYS sınav sonuç belgesi (Onaysız)
  6. 6.    Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi (hazırlık sınıfı bulunan diploma programı öğrencileri için)
  7. 7.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  8. 8.    Not çizelgesinde öğrencinin kayıt şekli belirtilmiyorsa, ek madde 1 (merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş) ile yerleşmediğine dair belge.              

     

     BAŞVURU TARİHLERİ

Üniversitemiz bölüm ve programları için başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 02-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

****Başvurular http://aday.nevsehir.edu.tr/ web adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

             DEĞERLENDİRME TARİHLERİ 

Üniversitemiz akademik birimleri başvuru değerlendirmelerini; 16-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.    

             KAYIT TARİHLERİ  

KESİN KAYIT TARİHLERİ         : 23-27 Ağustos 2021

**Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

 NOT: 

***Ek madde 1 uyarınca daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmış olanlar müracaatta bulunamazlar. 

***Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam edecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.