Tarih ve Kültür Topluluğu Genel Kurul Toplantısı

02 Ekim 2012
Tarih ve Kültür Topluluğu Genel Kurul Toplantısı

TARİH VE KÜLTÜR TOPLULUĞU GÜNDEM MADDELERİ

    Nevşehir Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu'nun genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 5 Ekim 2012 Cuma günü saat 13.00'da Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 12 Ekim 2012 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
                                                                      Arş. Grv. Hüseyin SARAÇ
                                                                      Tarih ve Kültür Topluluğu
                                                                  Akademik Danışmanı
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Teşekkülünün oluşturulması ve yetki verilmesi
4. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
5. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış