KOP “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi" Kapsamında Nevşehir Odak Grup Toplantısı

13 Eylül 2017 169
KOP “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi" Kapsamında Nevşehir Odak Grup Toplantısı

Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Bölgesi İllerinde girişimcilik ve yenilik ihtiyacının ortaya konulması amacıyla yürütülen "Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi" kapsamında; Nevşehir ilinin Sanayileşme, Girişimcilik, Yenilikçilik, Teşvik ve Destekler, Üniversite-Sanayi İşbirliği konularında mevcut durumunun ve ihtiyaçların tespitine yönelik  Nevşehir ilinde "Nevşehir Odak Grup Toplantısı" gerçekleştirildi.  Toplantı ile sanayi alanında çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, Nevşehir'in önde gelen sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler bir araya getirilerek; Nevşehir ilinin fırsatları, gelişme potansiyeli olan sektörleri, mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin aranması,  AR-GE, Üniversite-Sanayi işbirlikleri ele alındı. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi ve Teknopark ekibi,  odak grup toplantılarında gerçekleştirdikleri görüş alış verişi ve teknik sunumlarla geleceğe yönelik Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi yönünde katkıda bulundu.