Üniversitemizin ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ İlan Edilmesi İçin Yapılan Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi

06 Ekim 2017 179
Üniversitemizin ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ İlan Edilmesi İçin Yapılan Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi

Üniversitemizin ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ ilan edilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Üniversitemizin bir süre önce ’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ ilan edilmesi için yaptığı başvuru, son aşamalara gelerek süreç içinde planlanmış olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının yerinde ziyareti gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel ile yapılan görüşme sonrasında, Bakanlık uzmanları ile tüm gün süren toplantı yapıldı. Başkanlığını Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar'ın yaptığı toplantıya,  Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Okt. Merve Bulut ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı'ndan Mühendis Mehmet Akçakaya  katılarak,  heyete Teknoloji Geliştirme Bölgesi çalışmaları hakkında teknik bilgi verildi.  

Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknopark alanlarını kapsamaktadır. En son Bakanlık onayı gerektiren kurulum çalışmalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ziyaretinden kısa bir süre sonra tamamlanması hedeflenmektedir.