NEVÜ’de NUZEM İle Eğiticilerin Eğitimi Programı Başlıyor

15 May 2020 1332
NEVÜ’de NUZEM İle Eğiticilerin Eğitimi Programı Başlıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi programı ile farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla, NEVÜ akademisyenlerine yönelik uzaktan eğitim seminerleri yapılmaya başlanıyor.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin eğitime yansımasının sonuçlarının birisinin de öğrenen ve öğretmen rollerindeki değişimler olduğunu ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Öğretmenin sadece bilgi aktarıcı rolünden sıyrılıp rehber olduğu; öğrencilerin edilgen alıcı konumundan aktif katılımcıya dönüştüğü günümüz eğitim sisteminde akademisyenlerin de hızlı değişime uyum sağlamaları gerekmektedir. Özellikle pandemi sürecinde de test ettiğimiz uzaktan eğitim süreçleri; zaman ve mekandan bağımsız, esnek ve etkili teknoloji entegrasyonun gerçekleştiği öğrenme ortamlarına imkan sunmaktadır. Ancak bu sürecin özellikle dezavantajlı kesimlerdeki öğrencilere dönük birçok negatif etkisinin olduğunu da görmüş olduk.  Pandemi sürecindeki eğitim uygulamaları tüm dünyada okul, üniversite, akademisyen, öğretmen ve öğrenen rollerinde değişikliğe, ayrıca eğitimle ilgili mevcut paradigmaların da değişimine yol açacaktır. Bilinen pedagojik pratikler ve varsayımlar sorgulanıp güncellenmek zorunda kalacaktır. Bu yeni yaklaşımlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda NEVÜ olarak üniversitemiz personeline yönelik olarak eğiticilerin eğitimi programımızı başlatıyoruz. Bu programda farklı eğitim yaklaşımları, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitimde etkili iletişim, öğretim yöntem ve teknikleri, eğitimde teknoloji entegrasyonu, etkili sınıf yönetimi gibi birçok başlık, dönüşen ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınıp tartışılacaktır” ifadelerini kullandı.

NUZEM eğiticilerin eğitimi seminerlerinin ilki 16 Mayıs Cumartesi günü saat 21:30’da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Öztürk tarafından “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konusunda verilecek.